Laden…

Belastingaangifte voor zittenblijvers, oversluiters en verhuizers

Het is weer tijd voor de belastingaangifte. Weet u welke aftrekposten u als huiseigenaar met een hypotheek mag opvoeren? Mis ze niet, zonde om meer belasting te betalen dan nodig.

Tegenwoordig is het grootste gedeelte van uw belastingaangifte al ingevuld. Dat geldt sowieso voor gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. De dienst achter de blauwe envelop weet echter niet alles. Zo is het aan u om aftrekposten op te voeren rond uw huis en hypotheek. We helpen u op weg met de belangrijkste posten die je belastbare inkomen drukken.

U mag alleen de aftrekposten opvoeren die niet zijn meegefinancierd in de hypotheek of lening. Als u kosten wel hebt meegefinancierd, dan wordt dit al voor u afgetrokken bij de hypotheekrenteaftrek. Dubbel aftrekken is dus niet mogelijk.

Aangifte voor de zittenblijvers

Bent u in 2018 niet verhuisd en heeft u ook de hypotheek niet laten oversluiten? De volgende aftrekposten zijn in uw situatie het meest relevant:

 • Betaalde rente bij bank of familie
 • Erfpacht(canon)*
 • De rente van de restschuld in verband met verkoop oude woning. Deze restschuld dient wel ontstaan te zijn na 28 oktober 2012 en vóór 1 januari 2018.
 • Boeterente in verband met vervroegd aflossen
 • Renteverhoging via rentemiddeling

* Bij erfpachtcanon staat uw huis op grond van iemand anders. U maakt dus gebruik van andermans grond (erfpacht). Het ‘erfpachtcanon’ is de vergoeding die u hiervoor betaalt.

Aangifte voor oversluiters

Woont u nog in hetzelfde huis maar heeft u uw hypotheek in 2018 overgesloten? De kosten die te maken hebben met het oversluiten mag u opvoeren als aftrekpost. Voorwaarde is wel dat u ze niet heeft meegefinancierd met hypotheek of lening. Het gaat om:

 • Taxatiekosten
 • Notariskosten voor de hypotheekakte
 • Bemiddelingskosten voor het krijgen van de hypotheek of lening
  Kosten voor aanvraag NHG
 • Royementskosten*
 • Boeterente in verband met vervroegd aflossen (ook bij rentemiddeling)

* Royementskosten: Bij aankoop van een huis wordt je hypotheek ingeschreven bij het Kadaster. Bij het oversluiten van je hypotheek moet de wijziging opgegeven worden bij het Kadaster. De kosten hiervoor noem je royementskosten.

Aangifte voor verhuizers

Bij het verkopen van uw woning moet u kosten maken. Alleen de kosten voor het wijzigen van de hypotheek in het Kadaster, de royementskosten, mag u als aftrekpost opvoeren. De overige verkoopkosten zijn dus niet aftrekbaar.

Heeft u naast het verkopen van uw woning ook een woning gekocht in 2018, let dan op de invoer van uw eigenwoningforfait. Deze moet u twee keer invullen. Voor de periode dat u in uw ‘oude’ en ‘nieuwe’ huis woonde, met de daarbij behorende WOZ waarden. De kosten voor het kopen van de nieuwe woning mag u wel aftrekken.

Bron: Wegwijs.nl