Laden…

Kosten NHG-hypotheek verdubbeld in 10 jaar

Relatief weinig huiseigenaren komen in de problemen met de betaling van hun hypotheeklasten. Dit blijkt uit de recente cijfers van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Slechts 174 keer is er een beroep gedaan op de garantieregeling, het laagste aantal in jaren. In 2019 daalt de verplichte bijdrage bij het afsluiten van een NHG-hypotheek. Toch betaal je als huizenkoper nog het dubbele ten opzichte van 2008.

Bij de 174 gevallen gaat het om een gedwongen verkoop van de woning. Niet alle aanvragen zijn gehonoreerd. Van het totaal kregen 46 aanvragers nul op het rekest.

Nationale Hypotheek Garantie voor noodgevallen
Samengevat heb je met een NHG-hypotheek meer zekerheid. De stichting achter de garantie springt bij als je door het verlies van een baan of arbeidsongeschiktheid in de problemen komt. Ook bij zaken als een scheiding kan je soms niet zonder hulp de hypotheeklasten dragen.

Het doel van de NHG is dat je door een bijdrage in de woning kunt blijven wonen. Mocht dit niet haalbaar zijn, dient de woning te worden verkocht. In dat geval kan de restschuld deels of geheel worden kwijtgescholden. Het is geen regeling waar je bij de geringste tegenslag gebruik van kunt maken. De voorwaarden zijn vrij strikt.

Lager verlies door hogere huizenprijs
Het gemiddelde uitgekeerde verliesbedrag bedroeg in het derde kwartaal ruim 17.700 euro. Een forse daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De teller stond destijds nog op gemiddeld 25.111 euro. De afname is te danken aan de sterk gestegen huizenprijs. Doorgaans leveren woningen minder op wanneer ze noodgedwongen verkocht worden. Omdat snelheid belangrijk is voor de geldverstrekker, is er weinig ruimte om te onderhandelen. Door de sterk gestegen huizenprijs is dit effect minder merkbaar.

Huizenkoper draagt bij aan buffer
Wie een hypotheek met NHG afsluit, betaalt hiervoor een vaste bijdrage. In 2018 is dit 1 procent over het totale hypotheekbedrag. Met deze bijdrage, ook wel borgtochtprovisie genoemd, wordt de kas gevuld van de stichting die de uitkeringen van garantie-aanvragen beoordeelt en uitkeert. Het is niet zo dat een NHG-hypotheek door deze kosten duurder uitpakt voor huizenkopers. Banken geven korting op de hypotheekrente omdat zij ook baat hebben bij de zekerheid die het geeft.

Goed gevulde oorlogskas
Het fonds heeft nu een buffer van ruim 1,2 miljard euro. Ook in het derde kwartaal werd de kas goed gespekt. Tegenover 2,3 miljoen aan uitkeringen stroomde er 43 miljoen euro binnen door de bijdrage van kopers met een NHG-hypotheek.

Kosten NHG-hypotheek in 2019 omlaag
In 2019 gaat de borgtochtprovisie omlaag naar 0,9 procent. Op een hypotheek van €290.000 ga je er als huizenkoper €290 op vooruit. De beheerders van NHG noemen het een eerste stap en onderzoeken nog of een verdere verlaging mogelijk is.

De laatste crisis op de woningmarkt is nog steeds terug te zien in de NHG-tarieven. In 2008 werd de NHG-bijdrage verhoogd van 0,40 naar 0,45. In de daaropvolgende jaren werd het tempo snel opgevoerd. Het verlagen van het tarief gaat beduidend langzamer nu de woningmarkt al enige tijd goed op stoom is. Consumentenorganisaties dringen aan op verdere stappen.

Bron: Wegwijs.nl