Laden…

Carla Frissen

Register-Taxateur en VBO makelaar

NRVT gecertificeerde taxateur
Kamer wonen (registratienummer RT424694436)

SCVM gecertificeerde makelaar
(registratienummer 07R1143SCVM)

Laura Frissen

Register-Taxateur en VBO makelaar

NRVT gecertificeerde taxateur
Kamer wonen (registratienummer RT473999794)

SCVM gecertificeerde makelaar
(registratienummer 16R1955SCVM)