Laden…

Hoe wordt het taxatierapport aangeleverd?

U ontvangt het taxatierapport, inclusief alle bijlagen, digitaal. Wij sturen u een mail met daarin een link om de bestanden te downloaden. Een gevalideerd taxatierapport kan tevens via de website van het desbetreffende validatie-instituut, na het invullen van enkele benodigde gegevens, ingezien worden.

Binnen welke termijn dient de factuur betaald te worden?

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Nadat u van ons het taxatierapport heeft ontvangen, sturen wij u tevens onze factuur toe. De factuur van de bouwtechnische keuring ontvangt u van de partner waar wij mee samen werken. Ook hier is een betalingstermijn van 14 dagen van toepassing.

Wat is een gevalideerd taxatierapport?

Een gevalideerd taxatierapport is een rapport dat gecontroleerd is door een validatie-instituut. Validatie-instituten zoals het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut), TVI (Taxatie Validatie Instituut) of TU (Taxateurs Unie) hebben als taak hypotheek- en taxatiefraude tegen te gaan door taxatierapporten te controleren en te valideren. Het controleproces verloopt zowel handmatig als geautomatiseerd. Een gevalideerd taxatierapport heeft u nodig bij een hypotheek […]

Hoe lang is een taxatierapport geldig?

De meeste geldverstrekkers hanteren voor een taxatierapport een geldigheidsduur van zes maanden. Sommige geldverstrekkers hanteren echter drie maanden als maximale geldigheid van een taxatierapport, dus let goed op welke voorwaarde op u van toepassing is. Voor de precieze geldigheid kunt u het beste uw eigen geldverstrekker raadplegen.